HỎI ĐÁP l HOTLINE:
message
lv@phanbonlongviet.com
TS. Nguyễn Xuân Lai – Viện trưởng viện thổ nhưỡng nông hóa trình bày kỹ thuật & công nghệ sản xuất phân bón trong thời kỳ đổi mới.