HỎI ĐÁP l HOTLINE:
message
lv@phanbonlongviet.com

sản phẩm

NPK LONG VIỆT ENTECH 18-5-20_LÚA 2 ENTECH

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 18%. – Lân (P2O5hh): 5%. – Kali (K2Ohh): 20%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT ENTECH 22-12-7_LÚA 1 ENTECH

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 22%. – Lân (P2O5hh): 12%. – Kali (K2Ohh): 7%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT 19-5-20_TE LÚA 2

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 19%. – Lân (P2O5hh): 5%. – Kali (K2Ohh): 20%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT 22-12-7_TE LÚA 1

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 22% – Lân (P2O5hh): 12%. – Kali (K2Ohh): 7%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT 19-5-20_TE LÚA 2 NEW

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 19%. – Lân (P2O5hh): 5%. – Kali (K2Ohh): 20%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT 22-12-7_(TE LÚA 1 NEW)

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 22%. – Lân (P2O5hh): 12%. – Kali (K2Ohh): 7%. – Độ ẩm: 3%.