HỎI ĐÁP l HOTLINE:
message
lv@phanbonlongviet.com

sản phẩm

NPK LONG VIỆT MÙA KHÔ 23-4-5+5S+Bo

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 23%. – Lân (P2O5hh): 4%. – Kali (K2Ohh): 5%. – Lưu huỳnh (S): 5%. – Bo (B): 80ppm. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT MÙA KHÔ 22-5-5+5S+Bo

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 22%. – Lân (P2O5hh): 5%. – Kali (K2Ohh): 5%. – Lưu huỳnh (S): 5%. – Bo (B): 100ppm. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT MÙA KHÔ ENTECH 22-5-5

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 22%. – Lân (P2O5hh): 5%. – Kali (K2Ohh): 5%. – Độ ẩm: 3%.