HỎI ĐÁP l HOTLINE:
message
lv@phanbonlongviet.com

sản phẩm

NPK LONG VIỆT 16-6-20+8S

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 16%. – Lân (P2O5hh): 6%. – Kali (K2Ohh): 20%. – Lưu huỳnh (S): 8%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT 16-8-19-10S+Bo

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 16%. – Lân (P2O5hh): 8%. – Kali (K2Ohh): 19%. – Lưu huỳnh (S): 10%. – Bo (B): 200ppm. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT 17-7-21_TE

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 17%. – Lân (P2O5hh): 7%. – Kali (K2Ohh): 21%. – Độ ẩm: 3%.