HỎI ĐÁP l HOTLINE:
message
lv@phanbonlongviet.com
THƯƠNG HIỆU VÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2019

Ngày 25/08/2019 Công ty cổ phần Phân bón Long Việt vinh dự nhận danh hiệu thương hiệu vàng trong lễ tôn vinh 75 thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam 2019. Chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cơ quan, Ban, Bộ, Ngành từ Trung ương đến địa phương và nhiều cơ quan truyền thông báo chí đến dự và đưa tin.

 Thứ trưởng BNNPTNT Lê Quốc Doanh và ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao cúp và chứng nhận thương hiệu vàng cho đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Long Việt.

Lê Quốc Doanh cho rằng, chương trình bình chọn và tôn vinh thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam 2019; doanh nhân, danh nghiệp vì sự phát triển nông nghiệp, nông thôn sẽ góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, nâng cao uy tín cho doanh nhân, doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.Cộng đồng doanh nghiệp ngành nông nghiệp và người nông dân hiểu biết thêm về vai trò quan trọng xây dựng và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt hoạt động xuất khẩu để hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

Công ty cổ phần Phân bón Long Việt  hướng đến sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có tiềm năng phát triển sẽ kích thích nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng tiếp tục sáng tạo trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phải )Ông Nguyễn Doãn Minh Vương, đại diện Công ty cổ phần Phân Bón Long Việt (trái).

         Chứng Nhận Thương Hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2019

                 Cúp Thương Hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2019

     Toàn cảnh Lễ Tôn Vinh Thương Hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2019

 

                                                                                                                                                                                                                          Truyền Thông Long Việt