Kết Quả Khảo Nghiệm Đạm Xanh NEB 26 HOA KỲ

   Đạm xanh "UREA + NEB-26" là một loại đạm mà thành phần của nó gồm có đạm trắng thông thường 46%N và NEB-26. Đạm này có màu xanh lam nên được gọi là đạm xanh. Tỷ lệ NEB-26 có  trong đạm xanh là cứ 7ml NEB-26 trộn với 1kg đạm trắng thông thường.

   Mặc dù NEB-26 là dạng nước nhưng sau khi trộn với đạm trắng nó lại làm cho hạt đạm khô, không chảy nước và không đóng bánh. Loại đạm này có thể để ở môi trường bình thường trong vòng 2 năm không thay đổi hình dáng bên ngoài và không ảnh hưởng đến chất lượng bên trong của đạm.

  Sản phẩm này đã được Cục trồng trọt của Bộ Nông nghiệp và PTTN thực hiện khảo nghiệm  tại một số địa phương và có kết quả rất khả thi. Sau đây là bản nhận xét của Tiến Sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa - Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam.

DAM XANH 46 NEB27

Bao Đạm Xanh (UREA+NEB-26) 40 kg được Long Việt phân phối chính thức trên thị trường Việt Nam

 Nội dung bản nhận xét  về  ĐẠM XANH " UREA + NEB-26"

 1.Nhận xét về sản phẩm và thủ tục khảo nghiệm:

- Phân bón Đạm Xanh của Công Ty Cổ Phần Phân Bón Long Việt sản xuất dựa trên kết quả áp dụng chế phẩm NEB-26 phối trộn với phân UREA dạng hạt. Phân bón Đạm Xanh có đặc điểm và thành phần như sau:

Đặc điểm chung: Dạng: hạt; Màu sắc: màu xanh; Mùi: hơi hăng

- Chế phẩm NEB-26 là một chế phẩm sinh học đã được Cục trồng trọt, Bộ NN&PTNT công nhận và cho phép bổ sung vào danh mục. Trong thành phần của NEB-26 có 24.8% hữu cơ, 2 nguyên tố dinh dưỡng trung lượng Ca, Mg và 07 nguyên tố dinh dưỡng vi lượng (Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo, Na). Ngoài ra, trong NEB-26 còn có  Mycorrhizae rất có lợi cho sự phát triển của hệ rễ cây và tăng cường quá trình trao đổi chất giữa cây và hệ đất.

phan dam xanh

Phân bón đạm xanh (UREA+NEB-26) được khảo nghiệm chính quy trên 03 đối tượng cây trồng: Lúa; cải bẹ & Vải Thiều. Các thí nghiệm và thử nghiệm đã được thực hiện trên đất phù sa sông Hồng (Hưng Yên), đất đỏ vàng phát triển trên phiến thạch sét (Hải Dương). Số lượng thí nghiệm và thử nghiệm: bao gồm 09 thí nghiệm chính quy và 05 thử nghiệm diện rộng.

Cụ thể như sau:  

+ Trên cây lúa: 04 thí nghiệm và 02 thử nghiệm, bao gồm:

- 02 thí nghiệm và 01 thử nghiệm trên đất phù sa sông Hồng. 

- 02 thí nghiệm và 01 thử nghiệm trên đất đỏ vàng trên phiến thạch sét.

+ Trên cây rau cải bẹ: 04 thí nghiệm và 02 thử nghiệm, bao gồm:

- 02 thí nghiệm và 01 thử nghiệm trên đất  phù sa sông Hồng.  

      - 02 thí nghiệm và 01 thử nghiệm trên đất đỏ vàng trên phiến thạch sét. 

+ Trên cây vải thiều: 01 thí nghiệm và 01 thử nghiệm trên đất đỏ vàng trên phiến thạch sét.

- Phương pháp bố trí thí nghiệm và thử nghiệm đều có công thức giảm 50% lượng đạm, phần 50% N còn lại được phối chế với chế phẩm NEB-26 (Đạm Xanh) theo tỷ lệ: 1 kg UREA + 05ml NEB-26; 1 kg UREA +07ml NEB-26; 1kg UREA + 09ml NEB-26. Các chỉ tiêu theo dõi phù hợp cho từng đối tượng cây trồng.

- Như vậy: Phân Đạm Xanh bản chất chính là một loại phân UREA 46% N được phối chế với chế phẩm NEB-26 có tác dụng kích thích hệ rễ cây phát triển nhờ các thành phần chất hữu cơ, vi lượng và Mycorrhizae. Các thủ tục khảo nghiệm chính quy để đánh giá hiệu lực nông học & hiệu quả kinh tế của phân Đạm Xanh (UREA + NEB-26) đã đạt tiêu chuẩn theo quy định.

- Các khảo nghiệm và mô hình trình diễn diện rộng để được công nhận là Tiến bộ Kỹ thuật đã được thực hiện:

Tại tỉnh Bắc Giang:

1.Trên cây lúa:

Địa điểm thực hiện: 6 huyện bao gồm Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam và Yên Dũng.

Quy mô: 7.678 ha

Số hộ tham gia: 76.140 hộ

2.Trên cây dưa bao tử

Địa điểm thực hiện: huyện Tân Yên

Quy mô: 2,8 ha 

+ Tỉnh Thái Nguyên:

1.Huyện Đại Từ (Cây chè)

Quy mô: 7 ha với 35 hộ tham gia.

Địa điểm: xóm Tiên Trường 1, xã Tiên Hội, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian: từ tháng 01 đến tháng 10 năm 2010

2.Huyện Phú Lương (Cây chè)

Địa điểm: xóm Thác Dài, xã Tức Tranh, Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Quy mô: 5 ha với 25 hộ tham gia.

Thời gian: từ tháng 02 đến tháng 10 năm 2010 

3.Huyện Định Hóa:

* Trên cây lúa

Địa điểm: Xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Quy mô: 10 ha (5 ha mô hình Urea+NEB 26 và 5 ha mô hình đối chứng)với 34 hộ tham gia.

* Trên cây chè

Địa điểm: xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Quy mô: 05 ha  (2,5 ha mô hình Urea+NEB 26 và 2,5 ha mô hình đối chứng) với 24 hộ tham gia.

Thời gian: từ tháng 04 đến tháng 10/2010

+ Tỉnh Trà Vinh:

Địa điểm thực hiện: các huyện Cầu Kè, Châu Thành, Cầu Ngang và Thị xã Trà Vinh.

Quy mô hực hiện: 80 ha v ới 183 hộ tham gia, cụ thể như sau:

Cây lúa: 50 ha, 100 hộ

Bắp lai: 11,9 ha, 26 hộ

Đậu phộng: 10 ha, 20 hộ

Rau các loại (hành lá, hẹ, cải, rau cần): 8,1 ha, 37 hộ.

DAM XANH 46 NEB26 25KG

Bao Đạm Xanh (UREA+NEB-26) 25kg được Long Việt phân phối chính thức trên thị trường Việt Nam

 +Tại Đak Lak:

Địa điểm: thôn 10, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đak Lak.

Thời gian: từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2010.

Đất: nâu đỏ bazan.

Quy mô: 

-Cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh (20 năm tuổi): 2 ha bón UREA+NEB-26 (Đạm Xanh) + 2 ha đối chứng.

-Cây cao su KTCB (2 năm tuổi): 1 ha bón UREA+NEB-26 (Đạm Xanh) + 1 ha đối chứng.

-Cây cao su kinh doanh (năm cạo thứ 4): 2ha bón UREA+NEB-26 (Đạm Xanh)+ 2 ha đối chứng.

Công thức khảo nghiệm và chỉ tiêu theo dõi.

a. Cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh

Đối chứng: (300kg N-100kg P2O5-270kg K2O)/ha.

UREA+NEB-26  (Đạm Xanh): (150 kg N-100kg P2O5-270kg K2O) + 3lít NEB-26/ha.

Chỉ tiêu theo dõi: tăng trưởng cành, tốc độ ra đốt, tỷ lệ quả rụng, trọng lượng 100 quả, thể tích 100 quả, năng suất quả tươi, năng suất nhân và hiệu quả kinh tế.

b. Cây cao su KTCB

Đối chứng: (55kg N-54kg P2O5-18kg K2O)/hs

UREA+NEB-26  (Đạm Xanh): (27,5 kg N-54kg P2O5-18kg K2O)+0,7 lít NEB-26/ha

Chỉ tiêu theo dõi: đường vanh và tầng lá.

c. Cây cao su kinh doanh

Đối chứng: (55kg N-54kg P2O5-18kg K2O)/ha

UREA+NEB-26 (đẠM Xanh): (27,5 kg N54kg P2O5-18kg K2O) + 0,7 lít NEB-26/ha.

Chỉ tiêu theo dõi: năng suất mủ tươi, năng suất mủ khô và hiệu quả kinh tế.

2. Nhận xét về kết quả khảo nghiệm chính quy:

Bón phân đạm xanh (UREA+NEB-26) cho lúa với liều lượng 45N + 650 ml NEB-26 trên đất đỏ vàng  trên đá phiến thạch sét đã làm tăng năng suất lúa 15,9% tương ứng 7,8 tạ/ha và tăng thu nhập trên đơn vị diện tích 3.811.000 đ/ha.

- Đối với cây rau cải bẹ:

- Bón phân đạm xanh (UREA+NEB-26) cho rau với liều lượng 60N + 650 ml NEB-26 trên đất phù sa Sông Hồng đã làm tăng năng suất rau 12,4% tương ứng 3,4 tấn/ha tăng thu nhập trên đơn vị diện tích 8.903.000đ/ha.

- Bón phân đạm xanh (UREA+NEB-26) cho rau với liều lượng 60N + 650 ml NEB-26 trên đất đỏ vàng trên đá phiến thạch sét đã làm tăng năng suất rau 14,1% tương ứng 3,7 tấn/ha tăng thu nhập trên đơn vị diện tích 9.603.000đ/ha.

- Đối với cây vải:

Bón phân đạm xanh (UREA+NEB-26) cho cây vải với liều lượng 45 N+ 650 ml NEB-26 trên đất đỏ vàng trên đá phiến thạch sét đã làm tăng năng suất vải 15,5% tương ứng 1,42 tấn/ha tăng thu nhập trên đơn vị diện tích 11.661.000đ/ha.

3. Nhận xét về két quả thực nghiệm tại các tỉnh

- Tỉnh Bắc Giang:

Kết quả ứng dụng UREA+NEB-26 trên cây lúa với quy mô 7.678 ha với 76.140 hộ tham gia đã cho thấy UREA+NEB-26 giúp cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, giảm sâu bệnh và tăng thâm lợi nhuận 2.798.751đ/ha/vụ với giá lúa bán là 4.000đ/kg so với mô hình đối chứng.

Kết quả ứng dụng UREA+NEB-26  trên cây dưa bao tử với quy mô 2,8 ha đã cho thấy UREA+NEB-26  giúp cây dưa bao tử sinh trưởng phát triển tốt, giảm sâu bệnh và tăng thâm lợi nhuận 2.798.751đ/ha/vụ với giá lúa bán là 4.000đ/kg so với mô hình đối chứng.

- Tỉnh Thái Nguyên:

- Huyện Đại Từ (cây chè): Kết quả ứng dụng UREA+NEB-26 trên cây chè với quy mô 7 ha với 35 hộ tham gia đã cho thấy UREA+NEB-26 giúp cây chè sinh trưởng phát triển tốt, giảm sâu bệnh và tăng thâm lợi nhuận 54.880.000đ/ha/4 lứa hái với giá bán chè khô là 100.000đ/kg so với mô hình đối chứng.

- Huyện Phú Lương: Kết quả ứng dụng UREA+NEB-26 trên cây chè với quy mô 5 ha với 25 hộ tham gia đã cho thấy UREA+NEB-26 giúp  cây chè sinh trưởng phát triển tốt, giảm sâu bệnh và tăng thâm lợi nhuận 257.400đ/sào Bắc bộ/lứa với giá bán chè khô là 55.000/kg so với mô hình đối chứng.

- Huyện Định Hóa:

* Trên cây lúa Bao Thai: Kết quả ứng dụng UREA+NEB-26 trên cây lúa với quy mô 10 ha tham gia đã cho thấy UREA+NEB-26 giúp cây lúa Bao Thai sinh trưởng phát triển tốt, ít đổ ngã, giảm sâu bệnh và tăng thâm lợi nhuận 120.000đ/sào Bắc bộ/vụ với giá bán thóc khô là 7.500đ/kg so với mô hình đối chứng.

* Trên cây chè: Kết quả ứng dụng Urea+NEB-26 trên cây chè với quy mô 5 ha đã cho thấy UREA+NEB-26 giúp cây chè sinh trưởng phát triển tốt, giảm sâu bệnh, tăng năng suất từ 2-3kg chè khô/sào Bắc bộ, màu sắc lá chè, búp chè xanh trong, búp chè đồng đồng, hái dễ gãy, thời gian giữa 2 lứa hái rút ngắn 3-5 ngày, nước chè có hương thơm vị ngọt và đất tơi xốp, giữ ẩm, dễ làm cỏ, xới xáo hơn so với mô hình đối chứng.

- Tỉnh Trà Vinh:

- Kết quả ứng dụng UREA+NEB-26 trên cây lúa với quy mô 50 ha với 100 hộ tham gia đã cho thấy UREA+NEB-26 giúp cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, giảm sâu bệnh và tăng thâm lợi nhuận 4.230.000đ/ha/vụ so với mô hình đối chứng.

- Kết quả ứng dụng UREA+NEB-26  trên cây bắp lai với quy mô 11,9 ha với 26 hộ tham gia đã cho thấy UREA+NEB-26  giúp cây bắp lai sinh trưởng phát triển tốt, giảm sâu bệnh và tăng thâm lợi nhuận từ 2.500.000 – 3.500.000đ/ha/vụ so với mô hình đối chứng.

- Kết quả ứng dụng UREA+NEB-26 trên cây đậu phộng với quy mô 10 ha với 20 hộ tham gia đã cho thấy Urea+NEB26 giúp cây đậu phộng sinh trưởng phát triển tốt, giảm sâu bệnh và tăng thâm lợi nhuận từ 15.000.000 – 20.000.000đ/ha/vụ so với mô hình đối chứng.

- Kết quả ứng dụng UREA+NEB-26 trên cây rau ăn lá các loại với quy mô 8,1 ha với 37 hộ tham gia đã cho thấy UREA+NEB-26 giúp rau ăn lá các loại sinh trưởng phát triển tốt, giảm sâu bệnh và tăng thâm lợi nhuận cao hơn so với mô hình đối chứng như sau:

Cải: 10.000.000-12.000.000đ/ha

Rau cần: 15.000.000-20.000.000đ/ha

Hành lá: 20.000.000-25.000.000đ/ha

Tỉnh Đak Lak:

- Kết quả ứng dụng UREA+NEB-26 trên cây cà phê kinh doanh với quy mô 4 ha đã cho thấy UREA+NEB-26 giúp cây cà phê sinh trưởng phát triển tốt, giảm sâu bệnh và tăng thâm lợi nhuận 9.840.000đ/ha so với mô hình đối chứng.

- Kết quả ứng dụng UREA+NEB-26 trên cây cao su KTCB với quy mô 2 ha đã cho thấy UREA+NEB-26 giúp cây cao su KTCB sinh trưởng phát triển tốt, giảm sâu bệnh, đường vanh thân lớn hơn 4,5%, tầng lá hơn 8,2% so với mô hình đối chứng.

- Kết quả ứng dụng UREA+NEB-26 trên cây cao su kinh doanh với quy mô 4 ha đã cho thấy UREA+NEB-26 giúp cây cao su kinh doanh sinh trưởng phát  triển tốt, giảm sâu bệnh và tăng thâm lợi nhuận 11.023.000đ/ha (đối với công thức giảm 50% N) và 23.840.000đ/ha (đối với công thức giữ nguyên N) so với mô hình đối chứng.

Những góp ý cần chỉnh sửa:

- Xây dựng quy trình kỹ thuật bón Đạm Xanh (UREA+NEB-26) cho từng loại cây

chai neb

Mẫu chai NEB-26 HOA KỲ 100ml được Long Việt phân phối chính thức trên thị trường Việt Nam

 4. Kết luận chung:

- Kính đề nghị Hội đồng nghiệm thu kết quả khảo nghiệm phân bón Đạm Xanh (UREA+NEB-26) và cho phép bổ sung vào danh mục phân bón.

- Đề nghị Hội Đồng công nhận Quy trình sử dụng phân Đạm Xanh (UREA+NEB-26) là một Tiến bộ Kỹ thuật áp dụng trong sản xuất nhằm góp phần tiết kiệm lượng phân đạm bón vào đất, tăng lợi nhuận trong sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường khi bón dư thừa lượng đạm.

- Đề nghị Cục Trồng trọt tạo điều kiện để công tác chuyển giao Quy trình sử dụng Đạm Xanh (UREA+NEB-26) vào sản xuất.

                        TP/ Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 12 năm 2010

                                                           Người nhận xét  

                                                         Nguyễn Đăng Nghĩa

 


Các tin khác

Sự Kiện Nổi Bật
Video xem nhiều

Thi công nâng cấp, tăng công suất dây chuyền sản xuất phân bón phức hợp công nghệ Urea Hóa Lỏng

Phân bón Long Việt kết hợp Chuyên kênh Nông Nghiệp 3N (VTC16)...

Hội nghị chuyên đề phân bón tại Lâm Đồng - Công ty CP phân bón Long Việt

Về Chúng tôi

Công ty Cổ phần phân bón Long Việt là đơn vị chuyên sản xuất các loại phân bón NPK cao cấp, các chế phẩm sinh học, chế phẩm cải tạo đất, các chất điều hòa dinh dưỡng. Với hệ thống phân phối trải dài khắp các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.