Video-en

Thi công nâng cấp, tăng công suất dây chuyền sản xuất phân bón phức hợp công nghệ Urea Hóa Lỏng

Phân bón Long Việt kết hợp Chuyên kênh Nông Nghiệp 3N (VTC16)...

Hội nghị chuyên đề phân bón tại Lâm Đồng - Công ty CP phân bón Long Việt

Tâm tình của Bác nông dân hơn 10 năm sử dụng phân bón Long Việt

TS. Nguyễn Xuân Lai - Viện trưởng viện thổ nhưỡng nông hóa trình bày kỹ thuật & công nghệ sản xuất phân bón trong thời kỳ đổi mới.

Ông Nguyễn Đình Hạc Thúy nhận xét về chế phẩm NEB-26 Hoa Kỳ.

Hội thảo doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tái cấu trúc ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Long An ngày 20-10-2015

TS. BENJAMIN - Nhà phát minh NEB-26 Hoa Kỳ.

Tiến sỹ Nguyễn Đăng Nghĩa chia sẻ tình hình phân bón trên thị trường hiện nay.

Phát biểu của TGĐ Cty CP phân bón LONG VIỆT

GS.TS- Nguyễn Lân Hùng - Chuyên gia Nông nghiệp.

Khảo Nghiệm NEB-26 Trên Cây Đậu Tương

Khảo Nghiệm NEB 26 HOA KỲ Trên Cây Lúa

Phân bón Long Việt- Hội Nghị NEB 26 HOA KỲ

Khảo Nghiệm NEB 26 Trên Cây Thanh Long

Hội Thảo Nông Nghiệp Công Ty Phân Bón Long Việt

Đại Lễ Khánh Thành Nhà Máy Phân Bón Long Việt